ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reklamačné podmienky


Reklamácia

Záručná doba spotrebného tovaru je uvedená u jednotlivých položiek internetového obchodu - min. 24 mesiacov, začína plynúť prevzatím veci kupujúcim a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave.

Ako postupovať pri reklamácii

Kontaktujte nás emailom na obchod@babytip.sk, kde uvediete popis problému prípadne fotografie.
Potom počkajte na pokyny, ktoré Vám prídu e-mailom z nášho reklamačného oddelenia.

Adresa pre zaslanie reklamácie:
Detský svet pri Kamči, Vendryně 442, Vendryně, 73994, Česká Republika
 
Spotrebiteľ je pri podávaní reklamácie povinný:
- vyplniť a odoslať reklamačný formulár, ktorý vám bude zaslaný.
- dodať reklamovaný tovar popr. iba časť reklamovaného tovaru (bude oznámené našim reklamačným oddelením na základe povahy reklamácie po odoslaní rekl.formuláře).

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade:
- opotrebenie veci jej obvyklým užívaním,
- neodbornou manipuláciou a používaním v rozpore s návodom či užívateľskou príručkou,
- poškodenie živly (napr. Voda, oheň či blesk a pod.),
- poškodenie nadmerným zaťažovaním,
- poškodenie tovaru pri preprave (táto reklamácia sa rieši priamo s dopravcom).

V prípade oprávnenej reklamácie je kupujúci okamžite informovaný telefonicky alebo emailom, tovar je spotrebiteľovi bezplatne opravené a kupujúcemu sú uhradené náklady na dopravu reklamovaného tovaru (po predložení dokladu o zaplatení poštovného bude čiastka uhradená na bankový účet reklamujúceho). Radi by sme upozornili, že reklamovaný tovar nebude prijatý v prípade, že nám ho zákazník pošle na dobierku. Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľnú závadu, je tovar vymenený za nový.

Lehota na vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady je bez zbytočného odkladu 30 kalendárnych dní, ak sa strany nedohodnú inak. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia reklamovaného tovaru. Ak nebude lehota dodržaná, má spotrebiteľ právo na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 9 .2020. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

« zpět na seznam článků